Komplexné stavebné riešenia

Zatepľovanie bytových domov
Nízkoenergetické domy
Podlahové kúrenie Schlüter
Elektrické vykurovanie Schlüter
Špeciálne balkóny a terasy
Termovízia fasády domu

Pozrite si všetky produkty a služby

Obnova bytových domov

Spoločnosť FIAMO, s. r. o. je modernou spoločnosťou, ktorá vznikla aj za účelom poskytovania a zabezpečenia poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s obnovou Vášho bytového domu. Zabezpečíme pre Vás všetky úkony spojené s prípravou a realizáciou obnovy bytového domu a to pre tieto špecikované činnosti a služby:

Odborné poradenstvo

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s ustanoveniami zákona o ŠFRB
 • Zabezpečenie financovania z komerčného úveru a úveru zo ŠFRB, vypracovania žiadosti o poskytnutie úveru vrátane všetkých potrebných príloh
 • Príprava reportingu, ekonomiky a prepočtu nákladov - financovania obnovy domu v náväznosti na jednotlivé byty podľa voľby financovania
 • Vybavenie stavebného povolenia
 • Výber stavebného dozora a realizátora stavby
 • Príprava podkladov ku kolaudácii stavby

Celý proces obnovy zastrešíme od A až po Z, lebo vieme že vy chcete aby obnovou Vášho bytového domu ste získali na dlhé roky príjemné a finančne výhodné bývanie.

Samotný inžiniering sa skladá z jednotlivých etáp, ktoré pomáhajú klientom sa zorientovať v danej situácii a preto doporučujeme obrátiť sa na odborníkov našej firmy alebo nás poverte zastupovaním. Na základe dohôd Vás budeme zastupovať a budeme Vám vedieť poskytnúť informácie pre Vaše rozhodovanie.

4f307aa069ea4167a634a7accd79f428.jpg

Etapy obnovy bytového domu

 1. Prečo obnovovať?
 2. Čo predchádza obnove bytového domu?
 3. Ako kvalitne pripraviť obnovu bytového domu?
 4. Financovanie
 5. Príprava investičného zámeru
 6. Realizácia
 7. Po obnove BD

Prečo obnovovať?

 • Zvýšenie kvality a pohodlia bývania
 • Zmena vzhľadu – estetické hľadisko
 • Predlženie životnosti bytového domu
 • Ochrana zdravia a životného prostredia – hygienické hľadisko
 • Protipožiarna bezpečnosť
 • Odstránenie systémových porúch bytového domu
 • Úspora energie
 • Ekonomická návratnosť a úspora nákladov na bývanie

Čo predchádza obnove Vášho bytového domu?

 • Vypracujeme odborné technické stavebné posúdenie Vášho bytového domu
 • Termovízia BD
 • Vypracujeme predbežný cenový návrh na obnovu bytového domu
 • Vypracujeme finančnú analýzu
 • Účasť na schôdzi – odsúhlasenie zámeru a rozsahu prác, spôsobu financovania – prídeme odpovieme na otázky vlastníkov

Ako pripraviť obnovu Vášho bytového domu?

 • Vypracujeme projektovú dokumentáciu
 • Zabezpečíme stavebné povolenie
 • Zabezpečíme výber zhotoviteľa a stavebného dozoru

Realizácia komplexnej obnovy Vášho bytového domu

 • Kontrolujeme dodržiavania platných noriem a predpisov
 • Kontrolujeme kvalitu vykonávaných prác pravidelné kontrolné dni
 • Kontrolujeme použitie materiálov na obnovu

Po obnove Vášho bytového domu

 • Dodáme energetický certifikát
 • Zabezpečíme posúdenie objektu termokamerou
 • Prinášame poradenstvo pri užívaní a údržbe

f4bd46b6c67e4bd4b7d7fd579d89ec3c.jpg

AKTUALITY

Začiatok realizácie obnovy rodinného domu Tajovského 48

Pozrieť foto


Kontakt

FIAMO, s. r. o.
Južná trieda 1597/78
040 01 Košice
Slovensko

+421 919 225 551
fiamo@fiamo.sk
Nájsť na mape Sleduj na Facebooku

Prihláste sa k odberu
newslettera: